Video Te Reja

 • Titulli i Ligjëratës: Vlera e Ramazanit
 • Ligjërues: Hoxhë Eroll Nesimi

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 • Titulli i Ligjëratës: Dhenia llogari ne diten e gjykimit
 • Ligjërues: Hoxhë Eroll Nesimi

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 • Titulli i Ligjëratës: Dita kur do te dalin njerzit para Allahut s.v.t. per tu gjykuar
 • Ligjërues: Hoxhë Eroll Nesimi

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 • Titulli i Ligjëratës: Dita e Ringjalljes - Eroll Nesimi
 • Ligjërues: Hoxhë Eroll Nesimi

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 • Titulli i Ligjëratës: Jeta ne Berzah (Varreza) - Eroll nesimi
 • Ligjërues: Hoxhë Eroll Nesimi

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 • Titulli i Ligjëratës: VDEKJA
 • Ligjërues: Hoxhë Eroll Nesimi

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 • Titulli i Ligjëratës: Mendjemadhësia
 • Ligjërues: Hoxhë Eroll Nesimi

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • Titulli i Ligjëratës: Shën Gjergji dhe realiteti i tij
 • Ligjërues: Hoxhë Eroll Nesimi

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • Titulli i Ligjëratës: Mospajtimet mes bashkëshortëve dhe zgjedhja e tyre
 • Ligjërues: Hoxhë Eroll Nesimi

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.